• TH1 可更替眉唇模塊紋繡假人頭

  NT$ 370

  出貨時間: 3-4 天

  TH11 韓式矽膠乳模

  NT$ 300

  出貨時間: 3-4 天

  TH12 韓式矽膠全臉練習皮

  NT$ 80

  出貨時間: 3-4 天

  TH16 矽膠練習眉卡

  NT$ 80

  出貨時間: 3-4 天

  TH17-21 手工飄眉線條練習皮

  NT$ 60

  出貨時間: 3-4 天

  TH18-21 白色眉練習皮系列

  NT$ 60

  出貨時間: 3-4 天

  TH2 更替用眉唇模塊

  NT$ 125

  出貨時間: 3-4 天

  TH3 紋繡漂眉仿真練習眼部軟皮

  NT$ 160

  出貨時間: 3-4 天

  TH4 紋繡漂唇仿真練習唇部軟皮

  NT$ 160

  出貨時間: 3-4 天

  TH5 紋繡空白練習皮

  NT$ 100

  出貨時間: 3-4 天

  TH6-10 紋繡練習皮各款式

  NT$ 60

  出貨時間: 3-4 天

  總頁數: 1